مجلس شواری ملی اولویت ها و چالشها
49 بازدید
محل نشر: مؤسسه راهبرد مجلة گفتمان نو 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی